A CTW Hungária Kft. a Heat4All infravörös design fűtések magyarországi forgalmazója pályázatot hirdet termékeinek kipróbálására.

Pályázati feltételek

A pályázatra olyan személyek, cégek jelentkezését várjuk, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek.

A fűteni tervezett helyiség paraméterei:

 • napi használatú
 • lakótér vagy iroda
 • 10 – 20 m2 alapterületű
 • 2,6 – 3,5 m belmagasság
 • az ingatlan elektromos hálózata alkalmas az elektromos fűtéssel járó teljesítménytöbblet (300 – 2000 Watt) biztosítására

Kizáró okok:

 • extrém penészesedés a helyiségben
 • szigeteletlen betonfal homlokzat

 Beadás módja, határidő

A pályázatokat a pályázó elérhetőségével, alaprajzzal és helyiségről készült min. 2 darab jó minőségű fotóval ellátva 2016. október 28. 16.00-ig várjuk elektronikus úton a heat4allpalyazat@heat4all.hu címre. Az e-mail tárgyaként kérjük megjelölni „Meleggel burkoljuk otthonát” pályázat.

A pályázat tartalma

A CTW Hungária Kft. 3 kiválasztott pályázónak 30 nap időtartamra díjmentesen bérbe ad a kiválasztott helyiség paramétereihez mérten általa szakmai szempontok szerint leghatékonyabbnak ítélt infravörös fűtőpanelt. Az átadott fűtőtesteket ezt követően a pályázat időtartama alatt (2016. december 1 – 2016. december 31.) a Pályázónak kell üzemeltetnie.

A pályázat kiírója a paneleken felül minden kiválasztott Pályázó számára biztosít fűtőpanelenként

 • 1 darab elektromos fogyasztásmérőt
 • 1 darab dugalj termosztátot
 • a rögzítéshez szükséges szerelvényeket

Pályázati szabályzat

 • A pályázat beadásával a jelentkező vállalja, hogy kiválasztása esetén részt vesz a pályázat megvalósításában.
 • A fűtések tápellátásáról, illetve áramfogyasztás költségeiről a Pályázó köteles gondoskodni, ezen költségek nem átháríthatóak a CTW Hungária Kft-re (továbbiakban Forgalmazó).
 • A szerződés harmadik személyre át nem ruházható.
 • Forgalmazó biztosítja a méréshez és biztonságos üzemeltetéshez tartozó eszközöket, melyek felügyelete a Pályázó feladata.
 • A Pályázó köteles heti rendszerességgel, a pályázati szerződésben meghatározott módon megosztani a fűtőpanel üzemeltetéséből származó mérési adatokat és egyéb tapasztalatait.
 • A Pályázó garantálja a fűtőpanel előírás szerinti üzemeltetését és a fűtőpanel állagmegóvását.
 • A Pályázó a 30 napos pályázati időszak leteltét követően maximum 3 munkanapon belül köteles a részére átadásra került eszközöket (szerelvények, fűtőpanel, stb.) sértetlenül átadni eredeti csomagolásukban Forgalmazó képviselőjének.
 • A fűtés rögzítésével okozott esetleges károkért a Pályázót terheli felelősség.
 • Forgalmazó a Pályázónak biztosított fűtőpanelt és annak minden tartozékát a listaárhoz képest 20% kedvezménnyel felkínálja megvételre (egyösszegű kifizetés esetén). A Pályázó a vásárlási igényt a szerződésben szereplő pályázati időszakot követően maximum 5 naptári napon belül email-ben vagy postai úton jelezheti.
 • Forgalmazó kedvezményt biztosít további fűtőpanelek, illetve azok kiegészítőinek megvásárlására az aktuális listaárhoz képest 5% mértékben, mely egyszeri alkalommal vehető igénybe, legfeljebb a szerződésben szereplő pályázati időszak lejártát követő 180 naptári napig. A kedvezmény a Forgalmazó más akcióival nem vonható össze.
 • A Pályázó elfogadja, hogy nevét, fényképét illetve megosztott (képi, hangi, szöveges) tapasztalatait, mérési adatait a Forgalmazó felhasználhatja saját promóciós és egyéb szakmai céljaira.
 • Az átadásra került eszközökön semmilyen változtatás nem megengedett

 

Jelentkezem a pályázatra!